skip to Main Content
PARTNERS
VI ÄR
PARTNERS MED
NOMENTIA OY
EN LEDANDE LEVERANTÖR AV LÖSNINGAR FÖR PROCESSER INOM

CASH MANAGEMENT OCH TREASURY

Nomentia och iwow delar en gemensam mission att hjälpa företag att överbrygga klyftan mellan IT-, ekonomi- och treasury-avdelningar. Med Nomentias breda utbud av lösningar för cash management och treasury, och med iwows omfattande erfarenhet från IT- och finansbranschen, är vi engagerade i att stödja klienter inte bara genom att utnyttja ny och spännande teknik, utan även genom att erbjuda vägledning vid hantering av komplexa implementeringsprojekt.

Tillsammans kommer vi att kunna implementera innovativa kassa- och treasurylösningar på den nordiska marknaden.

VÅRT
SAMARBETE

Läs gärna pressmeddelandet om våra planer tillsammans:

Nomentia
LÖSNING

Läs mer om den marknadsledande kassa- och tresoryhanteringslösningen från Nomentia:

Back To Top