skip to Main Content
IT- OCH
MANAGEMENTKONSULTING
PROGRAM- OCH PROJEKTLEDNING

Genom att utnyttja många års erfarenhet

iwow är experter på att driva stora program och små projekt, och leverera värde till hela organisationen med fokus på klienten.

iwow_icons_centered_04
VÄRDE

Genom att kombinera bästa praxis från våra många års erfarenhet är vi övertygade om att vi kan leverera program och projekt i tid, inom budget och med en hög nivå av kundnöjdhet.

EXPERTIS

iwow erbjuder en helhetslösning inom program- och projektledning – från förstudier/affärsfall till implementering samt hantering av program-/projektledningskontor (PMO).

EKONOMI OCH
UPPFÖLJNING

Det du mäter uppnås

iwow anser att finans- och prestationshantering handlar om att agera utifrån insikter. Att mäta, följa upp och analysera relevant data gör att ditt företag kan fatta rätt operativa och strategiska beslut vid rätt tidpunkt.

iwow_icons_centered_05
VÄRDE

Genom att kombinera bästa praxis för arbetssätt, roller och ansvarsområden tillsammans med djup kunskap om IT-lösningar inom området för finans- och prestationshantering täcker iwow’s erbjudande alla viktiga delar för framgångsrik finans- och prestationshantering.

EXPERTIS

iwows förmågor inom finans- och prestationshantering fokuserar på processautomatisering med användning av kapacitet/verktyg som RPA, ERP och molnteknik. Vi kombinerar detta med konsultation inom strategi, organisation och finansiell modellering.

ERP OFFENTLIG SEKTOR

Rådgivare, projektledare och specialister

iwow har många års erfarenhet av arbete inom den svenska offentliga sektorn och inom ERP-området. Vår kompetens sträcker sig till de tre ledande ERP-systemen inom den offentliga sektorn: CGI Raindance, Unit4 och Visma. Våra tjänster inkluderar:
• Rådgivning och konfiguration: finansiella modeller, budgetering och prognostisering, leverantörs- och kundreskontra samt arbetsflöden
• Felsökning och analys
• Skapa integrationer mellan ERP-systemet och andra system

Projektledning för ny ERP-installation eller ERP-implementering
• Kravspecifikation och förstudier för upphandling
• Vägledning vid uppgradering av ERP med nya moduler
• Tillhandahållande av interimsroller som systemadministratör/systemspecialist för Raindance eller Unit4

iwow_icons_centered_06
VÄRDE

Vi kan assistera med finansprocesser och systemförbättringar. Vi har erfarenhet av finans, IT och projektledning.

EXPERTIS

iwow har många års erfarenhet av att arbeta med ERP-lösningar för den offentliga sektorn och från stöd till kommuner, hälso- och sjukvårdsregioner samt statliga myndigheter.

AGIL ARBETSMETODIK

Möjliggör digital transformation

iwow kan stödja ditt arbetssätt genom att tillhandahålla expertis inom agila principer.

iwow_icons_centered_12
VÄRDE

En agil arbetsmetodik kan öka kvaliteten och produktiviteten både inom affärsverksamhet och IT – och öka hastigheten till marknaden samt motivera teamen.

EXPERTIS

iwows tjänster inom agil arbetsmetodik inkluderar rollerna Produktägare, Scrum Master och Affärsanalytiker. Vi löser komplexa utmaningar och vägleder digitala förändringsresor.

BEHOVSANALYS, VAL AV LEVERANTÖR, SAMT INFÖRANDE

Din oberoende rådgivare

Med många års erfarenhet från leverantörssidan har iwow all den kunskap och kompetens som krävs för att välja den bästa leverantören och systemet för dina behov.

iwow_icons_centered_13
VÄRDE

Vi hjälper dig att hantera och övervaka hela processen för val av leverantör och vi vägleder implementeringen av den valda lösningen.

EXPERTIS

iwow har expertis från både leverantörssidan och klientsidan när det gäller att välja och implementera lösningar inom t.ex. ERP och P2P.

Back To Top