skip to Main Content
GLOBALT TILLVERKNINGSFÖRETAG
OPERATIONELL MODELL FÖR STYRNING MELLAN IT OCH VERKSAMHET

iwow hjälpte kunden genom att implementera nya sätt att kommunicera mellan IT och olika affärsavdelningar, för att säkerställa att IT kunde hjälpa till med att affärsinitiativ och kreativitet ledde till högsta möjliga värde.

iwow_icons_centered_08
UTMANINGEN

Leveransfunktionerna inom Global IT Services hade svårt att möta affärsförväntningarna och att skala resurser för att leverera krav i tid. Kunden stod också inför utmaningar kring hur man skulle implementera och utföra den nya datamanagementstrategin.

iwow_icons_centered_11
LÖSNINGEN

iwow hjälpte Global IT Service att etablera principer och arbetssätt med en Roadmap. Roadmap användes både för resursplanering och för samstämmighet med datamanagementstrategin. iwow var även en stor del av att utveckla nya kommunikationsvägar mellan affärsintressenter och Global IT Services.

Förutom Roadmap-arbetet och etableringen av nya kommunikationsvägar var iwow också en del av att utveckla och testa Data Innovation Arena, med syfte att testa och utvärdera nya idéer och möjligheter på ett effektivt sätt och förkorta tiden från att lokalisera en idé till att starta en initiativ.

iwow_icons_centered_09
RESULTATET
iwow_Icon

Förbättrad kommunikation mellan affärsintressenter och Global IT Services.

iwow_Icon

Möte av affärsförväntningar.

iwow_Icon

En översikt över kommande initiativ som gjorde det enklare att skala och flexa resurser.

iwow_Icon

Ökad utvecklingstakt.

iwow_Icon

Samstämmighet med datamanagementstrategin.

BLI EN DEL AV
VÅRT TEAM

Möjligheten att bygga ett företag och forma en kultur samtidigt som du utvecklar din karriär.

Back To Top